Услуге | Самарџић превоз, Бијељина

autobusi

Наше предузеће је регистровано за превоз путника у друмском саобраћају.

 

Вршимо услуге редовног линијског превоза путника и ванредног ванлинијског превоза.

Вршимо уговорени превоз путника, школске екскурзије, превоз спортских клубона на спортске манифестације, поклоничка путовања манастирима.

 

Наша возила су новије генерације која имају све потребне лиценце како у домаћем саобраћају тако и у међународном саобраћају. Поред редовне опреме, возила су опремљена и клима уређајима, фрижидерима и озвучењем.

 

Возачи су професионални са вишегодишњим искуством, такођер са свим потребним лиценцама.