Ангажујте нас

Наше предузеће поред редовних линија, има могућности да на захтјев путника организује и венредне линије. Ми смо на располагању свим друштвима, које желе или имају потребу за превозом унутар наше земље или земље Европске уније.

 

Посјета манастирима,посјета сајмовима,посјета спортским манифестацијама итд.

 

Организујте своје путовање заједно са нама.